تور پاریس (پائیز-زمستان)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
hotel 5 4.990.000 تومان + 1.090 یورو 4.990.000 تومان + 1.690 یورو 4.590.000 تومان + 890 یورو 4.590.000 تومان + 590 یورو کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
30 آبان ماه الی 7 آذر.
7 آذر ماه الی 14 آذر.
14 آذر ماه الی 21 آذر.
21 آذر ماه الی 28 آذر.
28 آذر ماه الی 5 دی.
5 دی ماه الی 12 دی.
پرواز ترکیش ایر.
hotel 4 4.990.000 تومان + 990 یورو 4.990.000 تومان + 1.490 یورو 4.590.000 تومان + 690 یورو 4.590.000 تومان + 490 یورو کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
24 آبان ماه الی 1 آذر.
1 آذر ماه الی 8 آذر.
8 آذر ماه الی 15 آذر.
15 آذر ماه الی 22 آذر.
22 آذر ماه الی 29 آذر.
29 آذر ماه الی 6 دی.
6 دی ماه الی 13 دی.
پرواز ایران ایر