تور فرانسه

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تختکودک بدوم تختتوضیحات
hotel 4 790 یورو + 6,900,000 تومان 990 یورو + 6,900,000 تومان 690 یورو + 5,900,000 تومان 590 یورو + 5,900,000 تومان نرخ نوزاد مبلغ 190 یورو + 990.000 تومان
hotel 4 990 یورو + 6,900,000 تومان 1,190 یورو + 6,900,000 تومان 890 یورو + 5,900,000 تومان 790 یورو + 4,900,000 تومان نرخ نوزاد مبلغ 290 یورو + 990.000 تومان