سوئیس ایتالیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت توضیحات
hotel 4 1,390 یورو + 7,990,000 تومان 1,990 یورو + 7,990,000 تومان 1,290 یورو + 7,690,000 تومان 690 یورو + 7,690,000 تومان این تور در تاریخ ۳ آیان برگزار می گردد.
hotel 4 1,390 یورو + 5,990,000 تومان 1,990 یورو + 7,990,000 تومان 1,290 یورو + 7,690,000 تومان 690 یورو + 7,690,000 تومان این تور در تاریخ 1 آذر، 6 دی و 11 بهمن برگزار می گردد.