قوانین حمل بار دستی در هواپیما

حوادث یازده سپتامبر، به واقع تلخ‌ترین فاجعه‌ای بود که صنعت هوانوردی به خود دید. این وقایع نگرش امنیتی خطوط هواپیمایی امریکا و سایر نقاط جهان را به کل دگرگون کرد. پیش از آن حملات، شاید تنها دغدغه‌ی مسافران اندازه‌ی چمدانی بود که با خود داشتند، اما حالا نه تنها اندازه و وزن آن، بلکه محتوایش هم اهمیت دارد. در ادامه مواردی کلیدی را پیرامون ساک دستی همراه در سفرهای هوایی به شما خواهیم گفت.

بعد از حملات یازده سپتامبر، قوانین سختگیرانهی زیادی روی وسایلی که میتوان در داخل هواپیما با خود داشت اعمال و بحث امنیت خطوط هواپیمایی دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

 حوادث یازده سپتامبر، به واقع تلخترین فاجعهای بود که صنعت هوانوردی به خود دید. این وقایع نگرش امنیتی خطوط هواپیمایی امریکا و سایر نقاط جهان را به کل دگرگون کرد. پیش از آن حملات، شاید تنها دغدغهی مسافران اندازهی چمدانی بود که با خود داشتند، اما حالا نه تنها اندازه و وزن آن، بلکه محتوایش هم اهمیت دارد. در ادامه مواردی کلیدی را پیرامون ساک دستی همراه در سفرهای هوایی به شما خواهیم گفت.

مشخصات چمدان دستی

ابعاد تا ۱۱۵ سانتیمتر

وزن تا ۱۸ کیلوگرم

 

قوانین بار

یکی از دردسرهای عمدهای که مسافران در سالهای اخیر با آن دستوپنجه نرم میکنند، قوانین و محدودیتهای اعمال شده روی وسایل قابل حمل به درون (اتاق) هواپیما است. در بیشتر مواقع، شرایط حاکم سبب اعمال محدودیتهای شدیدی روی وسایل بهداشتی شخصی گوناگون میشود. وسایلی که بهویژه در هنگام پروازهای طولانی، بسیار ضروری است. با این وجود، تمام این سختگیریها برای تأمین امنیت خود مسافران است. لازم است بدانید که خود این محصولات قدغن نیستند، بلکه ظرف و تیوب و جلدشان است که غیرمجاز است و شما اجازه دارید این دست اقلام را در صورت امکان در داخل کیسهی پلاستیکی همراه خود داشته باشید. در ضمن، بهتر است از قوانین داخلی هواپیماییها و کشوری که به آن مسافرت میکنید نیز با خبر باشید.

وسایل ورزشی

اقلام

همراه مسافر

در قسمت بار

چوب بیسبال

غیرمجاز

مجاز

تیر و کمان

غیرمجاز

مجاز

چوب کریکت

غیرمجاز

مجاز

چوب گلف

غیرمجاز

مجاز

چوب هاکی

غیرمجاز

مجاز

چوب لاکروس

غیرمجاز

مجاز

چوب بیلیارد

غیرمجاز

مجاز

چوب اسکی

غیرمجاز

مجاز

تفنگ ماهیگیری

غیرمجاز

مجاز 

اشیاء تیز

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

تیغ موکتبری

غیرمجاز

مجاز

کلنگ کوهنوردی

غیرمجاز

مجاز

چاقو

غیرمجاز

مجاز

ساطور قصابی

غیرمجاز

مجاز

تیغ اصلاح

غیرمجاز

مجاز

شمشیر ورزشی

غیرمجاز

مجاز

قیچی

غیرمجاز

مجاز

شمشیر جنگی

غیرمجاز

مجاز 

تفنگ و سلاح گرم

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

مهمات

غیرمجاز

مجاز

تفنگ بادی

غیرمجاز

مجاز

تفنگ بادی هوای فشرده

با یا بدون سیلندر

غیرمجاز

مجاز

اسلحه کمری

پُر نشده و در بستهبندی

غیرمجاز

مجاز

شعلهافکن

پُر نشده و در بستهبندی

غیرمجاز

مجاز

شراره پادکار

غیرمجاز

غیرمجاز

فندک تفنگی

با یا بدون گاز

غیرمجاز

مجاز

باروت

غیرمجاز

غیرمجاز

قطعات اسلحهی کمری

غیرمجاز

مجاز

تفنگ ساچمهای

غیرمجاز

مجاز

تفنگ اسباببازی

غیرمجاز

مجاز

تپانچههفتتیر

پُر نشده و در بستهبندی

غیرمجاز

مجاز 

ابزار

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

تیشه و تبر

غیرمجاز

مجاز

سیخ گاوچرانی

غیرمجاز

مجاز

دیلم

غیرمجاز

مجاز

چکش

غیرمجاز

مجاز

دریل و مته

غیرمجاز

مجاز

اره

غیرمجاز

مجاز

ابزار و یراق

بزرگتر از ۱۷ سانتیمتر

غیرمجاز

مجاز

ابزار و یراق

کوچکتر از ۱۷ سانتیمتر

مجاز

مجاز

پیچگوشتی

کوچکتر از ۱۷ سانتیمتر

مجاز

مجاز

آچار و انبُردست

کوچکتر از ۱۷ سانتیمتر

مجاز

مجاز

وسایل هنرهای رزمی و دفاع شخصی

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

باتون دستی

غیرمجاز

مجاز

چماق

غیرمجاز

مجاز

پنجه بوکس

غیرمجاز

مجاز

کوباتون

غیرمجاز

مجاز

اسپری دفاع شخصی

غیرمجاز

مجاز

سلاح هنرهای رزمی

غیرمجاز

مجاز

نانچیکو

غیرمجاز

مجاز

تفنگ بیحسکننده / شوکر

غیرمجاز

مجاز

شوریکن ،تیغهای پرتابی

غیرمجاز

مجاز

مواد منفجره

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

چاشنی انفجاری

غیرمجاز

غیرمجاز

دینامیت

غیرمجاز

غیرمجاز

ابزار آتشبازی

غیرمجاز

غیرمجاز

دستی نارنجک

غیرمجاز

غیرمجاز

مواد منفجره پلاستیکی

غیرمجاز

غیرمجاز

اسباببازی مواد منفجره

غیرمجاز

غیرمجاز 

مواد قابل اشتعال

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

ائروسل هواپخش

به استثنای لوازم آرایش

غیرمجاز

غیرمجاز

انواع سوخت

غیرمجاز

غیرمجاز

گازوئیل

غیرمجاز

غیرمجاز

مشعل گازی

غیرمجاز

غیرمجاز

گاز فندک

غیرمجاز

غیرمجاز

فندک معمولی

پُر و خالی

غیرمجاز

مجاز

فندک اتمی

غیرمجاز

غیرمجاز

انواع کبریت

به استثنای کبریت بیخطر

غیرمجاز

غیرمجاز

رنگ قابل اشتعال

غیرمجاز

غیرمجاز

رزین و حلّال رنگ

غیرمجاز

غیرمجاز

بمب آتشزای اسباببازی

غیرمجاز

غیرمجاز 

مواد شیمیایی ضدعفونیکننده و سایر مواد خطرناک

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

کُلُر

برای استخر و جکوزی

غیرمجاز

غیرمجاز

کارتریج کوچک گاز فشرده

مجاز

مجاز

اتفای حریق کپسول / سیلندر گاز

غیرمجاز

غیرمجاز

سفیدکننده (وایتکس) مایع

غیرمجاز

غیرمجاز

باتری اسید-ریز

غیرمجاز

غیرمجاز

رنگ اسپری

غیرمجاز

غیرمجاز

گاز اشکآور

 بیشتر از ۲ درصد

غیرمجاز

غیرمجاز

کیسهی هوای خودرو

غیرمجاز

غیرمجاز

سایر موارد

اقلام

همراه مسافر

قسمت بار

شمع ژلهای

غیرمجاز

مجاز

رنگ مایع، ژلهایی یا گازی قابل اشتعال

غیرمجاز

غیرمجاز

رنگ مایع، ژلهی یا گازی غیرقابل اشتعال

کمتر از ۱۰۰ گرم

مجاز

مجاز

کُرهی برفی زینتی

با آب، کمتر از ۱۰۰ گرم

مجاز

مجاز

توجه: برای جلوگیری از آسیب رسیدن به متصدی حمل بار و بازرسان چمدانهای قسمت بار، تمامی اشیای نوکتیز داخل چمدانها باید به شکلی ایمن بستهبندی شده باشد.

 

لازم به ذکر است که قوانین و مقررات پروازها ممکن است به نسبت مقصد و هواپیمایی، کاملاً با مواردی که در بالا ذکر شده تفاوت داشته باشد. لذا بهتر است در هنگام تحویل بار، اقلام بحثبرانگیز را اعلام کنیم. معمولاً قوانین حاکم بر پروازهای بینالمللی سختگیرانهترند و حتی قوانین بار همراه مسافران فِرست کلاس میتواند با سایر کلاسها فرق کند. این قوانین به نظر پیچیده میآیند، اما همه قبول داریم که وقتی پای پرواز به میان میآید، امنیت حرف اول را می زند.

 

 

لینک های مرتبط:

وسایل مجاز و غیر مجاز در هواپیما 

علت طعم متفاوت غذا در هواپیما

رزرو بلیط داخلی و خارجی

 

بازگشت به صفحه اصلی


نظرات کاربران
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :  
متن :
 
ارسال
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :  
متن :
 
ارسال

Yandex.Metrica

Ghasrangasht Tour & Travel Service

© 2015  |  Privacy Policy
All Rights Reserved

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدبرای اطلاع از آخرین تورها و خدمات قصران گشت در خبرنامه ما عضو شوید
 
یا