مدارک و شرایط لازم برای اخذ ویزای بلژیک:

 • اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده).
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل.
 • دو قطعه عکس ۵×۳ در ۵×۴ رنگی، زمینه سفید و کاملاً از روبه روی بدون عینک و جدید (۸۰٪ صورت).
 • ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه.
 • ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار (به همراه لیست تامین اجتماعی)، روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) به همراه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت، پروانه کسب، پروانه وکالت (به همراه دفترچه وکالت)، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی مسافر.
 • در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر، میزان درآمد، تاریخ شروع به کار، تاریخ مرخصی مسافر مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سربرگ شرکت).
 • کسانی که فقط گواهی شغلی (بخش خصوصی) ارائه می دهند، لیست ۶ ماهه گذشته بیمه تامین اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است.
 • برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.
 • برای افراد محصل، ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل و برای اساتید حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی الزامی است. 
 • پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی ۶ ماه گذشته به همراه نامه ی تمکن مالی به یورو با مهر و امضاء بانک
 • ترجمه سند مالکیت به نام مسافر (تمام صفحات).
 • ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر ۱۸ سال در صورت سفر به تنهایی و یا فقط به همراه یکی از والدین.
 • با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوط این حق را برای خود محقوظ نگه می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
 • ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد (مبلغ ضمانت پس از بررسی مدارک مسافرین اعلام خواهد شد).