بعضی از اطلاعات مهم درباره ایران

  • قاره: آسیا
  • پایتخت: تهران
  • واحد پول: ریال - تومان
  • زبان رسمی: فارسی
  • شهرهای مهم: تهران ، اصفهان ، شیراز ، کیش