مدارک مورد نیاز برای ویزای هندوستان:

  • اسکن پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار با درج امضاء مسافر (حجم زیر ۳۰۰KB فایل PDF).
  • اسکن عکس رنگی ۵×۵ (JPG).
  • کپی شناسنامه صفحه اول.
  • فرم پر شده جهت اطلاعات مسافر (لطفاً جهت دریافت این فرم با کانتر مربوط تماس حاصل فرمائید.)