سوالات افسر در فرودگاه کانادا

سوالات افسر در فرودگاه کانادا اگر برای مهاجرت و یا سفر به کانادا در حال اقدام هستید به طور قطع می دانید که علاوه بر مصاحبه ای که در سفارت کانادا از شما انجام میشود…

قوانین عجیب کشور سوئیس

قوانین عجیب کشور سوئیس

قوانین عجیب کشور سوئیس همگی ما سوئیس را کشوری زیبا، آرام و پر از شگفتی های طبیعی می دانیم. کشوری که از لحاظ کیفیت زندگی و آموزش در سطح فوق العاده ای قرار دارد و…

داروهای غیر مجاز در سفر به اروپا

داروهای غیر مجاز در سفر به اروپا

داروهای غیر مجاز در سفر به اروپا مطمئنا اطلاع دارید که در سفرهای هوایی مجاز به حمل هر نوع وسیله ای نیستید. در مقاله وسایل مجاز و غیر مجاز در قسمت بار هواپیما به تفصیل…

بهترین و ارزانترین زمان سفر به دبی

بهترین و ارزانترین زمان سفر به دبی یکی از مهمترین شهرهای کشور امارات شهر دبی است که در طی 50 سال تغییرات و پیشرفت چشمگیری داشته است؛ به گونه ای که بهترین و با کیفیت…