ثبت نام لاتاری 2025

ثبت نام لاتاری 2025

ثبت نام لاتاری 2025 از تاریخ 4 اکتبر 2023 (12 مهر 1402) تا 7 نوامبر 2023 (16 آبان 1402) می باشد. راهنمای ثبت نام لاتاری آمریکا 2025 ثبت نام لاتاری 2025 و راهنمایی ثبت نام…

لاتاری 2025

زمان ثبت نام لاتاری 2025

لاتاری 2025 زمان ثبت نام لاتاری 2025، لاتاری به‌عنوان یک روش دریافت گرین کارت آمریکا از طریق قرعه‌کشی است، برنامه‌ای است که هر ساله دولت آمریکا برگزار می‌کند. متقاضیان با شرکت در این برنامه و…

شرایط بورسیه تحصیلی کانادا

شرایط بورسیه تحصیلی کانادا در سال 2023

شرایط بورسیه تحصیلی کانادا - هر سال متقاضیان زیادی برای اخذ انواع بورسیه تحصیلی کانادا اقدام می نمایند اما شرایط لازم کاملا به نوع بورسیه وابسته است. همانطور که می‌دانید اکثر دانشگاه‌های کانادا دارای بودجه…

انواع بورسیه تحصیلی کانادا

انواع بورسیه تحصیلی کانادا 2023

هر سال متقاضیان زیادی برای اخذ انواع بورسیه تحصیلی کانادا اقدام می نمایند اما شرایط لازم کاملا به نوع بورسیه وابسته است. همانطور که می‌دانید اکثر دانشگاه‌های کانادا دارای بودجه دولتی می باشند، یعنی در…