ثبت نام لاتاری 2025

ثبت نام لاتاری 2025

ثبت نام لاتاری 2025 از تاریخ 4 اکتبر 2023 (12 مهر 1402) تا 7 نوامبر 2023 (16 آبان 1402) می باشد. راهنمای ثبت نام لاتاری آمریکا 2025 ثبت نام لاتاری 2025 و راهنمایی ثبت نام…

لاتاری 2025

زمان ثبت نام لاتاری 2025

لاتاری 2025 زمان ثبت نام لاتاری 2025، لاتاری به‌عنوان یک روش دریافت گرین کارت آمریکا از طریق قرعه‌کشی است، برنامه‌ای است که هر ساله دولت آمریکا برگزار می‌کند. متقاضیان با شرکت در این برنامه و…